0 0

Je winkelmand bevat geen producten.

0 0

Je winkelmand bevat geen producten.

Je hebt geen producten op je verlanglijst staan.

Het platform voor unieke, handgemaakte design producten.
Creatiemarkt werkt samen met het vtwonen programma 'weer verliefd op je huis' seizoen 6

Verkoopvoorwaarden

Versie 7 januari 2017

Creatiemarkt is het platform met het hart op de juiste plek. Hier ontmoeten mensen met hartstocht voor unieke, creatieve en handgemaakte en vermaakte producten elkaar.

De voorwaarden waar je als verkoper aan dient te voldoen lees je hier. Deze verkoopvoorwaarden zijn met ingang van 1 december 2015 van toepassing op ieder gebruik van de website Creatiemarkt.nl (zowel via je computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Creatiemarkt worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Creatiemark aangaat voor het gebruik van het platform en de diensten.

Door het te verkopen op onze website ga je akkoord met deze verkoopvoorwaarden. Creatiemarkt raadt iedereen die gebruik maakt van de website aan om deze verkoopvoorwaarden vooraf te lezen.

Definities
 • Verkoper: Creatiemarkt biedt verkopers een platform waar zij hun producten kunnen promoten en verkopen. De verkopers zijn onafhankelijke particulieren of ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun producten en de levering hiervan.
 • Koper: Een gebruiker van het Creatiemarkt platform – zakelijk én particulier die overgaat tot de aanschaf van een product: de door Creatiemarkt aan de verkoper verstrekte persoonsgegevens van een koper.
 • Product: Ieder product, geaccepteerd door Creatiemarkt voor verkoop aan de koper op het Creatiemarkt platform.
 • Content: De specificaties van producten binnen het Creatiemarkt platform, bestaande uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties.
 • Shop: De voor de verkoper op het Creatiemarkt platform aangemaakte pagina's, waarop de verkoper zijn bedrijfsinformatie, logo, profiel en producten kan presenteren.
 • Koopovereenkomst: De overeenkomst die tot stand komt tussen de verkoper en een koper vanwege de aanschaf door de koper van een product bij die verkoper via het Creatiemarkt platform.
 • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst.
 • Verkoopprijs: De prijs voor het aangeboden product, inclusief BTW, eventuele verwijderingsbijdrage en alle andere direct op het product betrekking hebbende bedragen die aan de koper in rekening worden gebracht, maar exclusief eventuele verzendkosten, betalingsverkeerkosten (ook wel transactiekosten genoemd) en overige order gerelateerde kosten.
 • Totaalprijs: De prijs voor het aangeboden product, inclusief BTW, verzendkosten en alle andere direct op het product betrekking hebbende bedragen die aan de koper in rekening worden gebracht .
 • Vergoedingsfee: De door Creatiemarkt aan de verkoper in rekening gebrachte commissie over de verkoopprijs, bestaande uit en percentage over de totale verkoopprijs.
De voorwaarden op een rijtje
 • Toepassing: Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de diensten die door Creatiemarkt worden aangeboden aan verkopers op de website van Creatiemarkt, creatiemarkt.nl. Creatiemarkt B.V. is gevestigd aan de Herengracht 184a te Amsterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64815722. Voor opmerkingen en vragen over Creatiemarkt kun je contact opnemen via het contactformulier.
 • Aanvaarding: De toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden wordt geaccepteerd door de Verkoper door het aanmaken/gebruiken van een verkoopaccount op Creatiemarkt.
 • Afwijkingen: Van deze verkoopvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • Wijzigingen: Creatiemarkt heeft het recht deze verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd en de Verkopers op de hoogte zijn gebracht. Indien de Verkoper daarna gebruik blijft maken van zijn verkoopaccount aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden.
 • Overige voorwaarden: De algemene voorwaarden van Creatiemarkt maken integraal deel uit van deze verkoopvoorwaarden. Verkoper verplicht zich kennis te nemen van de algemene voorwaarden en hier ook naar te handelen. Deze algemene voorwaarden worden door consument aanvaard bij het aanmaken van een account (niet zijnde een verkoopaccount) of het bestellen van een product. Naast de algemene voorwaarden van Creatiemarkt zijn de verzend- en retourvoorwaarden van Verkoper van toepassing, zolang deze niet in strijd zijn met onderliggende aanbiedingsvoorwaarden. Verkoper dient de koper hiervan in zijn webshop op de hoogte te stellen.
 • Verkoopaccount: Iedere Verkoper dient een verkoopaccount te hebben voordat er een eigen shop kan worden aangemaakt. Met een account kan Verkoper zijn producten en shop managen, resultaten bekijken en analyseren, orders en voorraad bijhouden, meldingen instellen en contacten met kopers onderhouden.
 • Shop: Op Creatiemarkt krijgt elke Verkoper een eigen shop plus administratie tot zijn beschikking.
 • Verlening account: Creatiemarkt is te allen tijde gerechtigd om, om haar motiverende redenen, een Verkoper geen account te verlenen. Dit is bijvoorbeeld het geval als Creatiemarkt van mening is dat het merk en/of producten die Verkoper aanbiedt niet passen binnen de visie en beeld dat Creatiemarkt wil creëren.
 • Beëindiging account: Verkoper kan ten allen tijden zijn verkoopaccount per direct opzeggen. Creatiemarkt is te allen tijde gerechtigd een verkoopaccount te beëindigen in geval van misbruik, niet respectvol handelen, of als er in strijd wordt gehandeld met de wet, openbare orde en indien Verkoper één of meerdere verplichtingen onder deze verkoopvoorwaarden niet nakomt. De Verkoper heeft in geen van deze gevallen recht op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.
 • Account verantwoordelijkheid: Verkoper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie/gegevens in zijn verkoopaccount en shop.
 • Content: Verkoper is zelf verantwoordelijk voor de content van zijn shop (logo, productafbeeldingen, profiel, teksten). Verkoper zorgt voor een content van goede kwaliteit. Creatiemarkt behoudt zich het recht voor om content aan te passen of te verwijderen die niet bijdraagt aan de kwalitatieve uitstraling van Creatiemarkt . Het is verboden om content te gebruiken dat lasterlijk, smadelijk, onrechtmatig bedreigend, kwetsend, obsceen en schadelijk is. Dergelijke content wordt direct van de website verwijderd en eventueel wordt het account (tijdelijk) geblokkeerd.
 • Verantwoording content: De Verkoper garandeert dat de gebruikte content eigendom zijn van Verkoper, of door Verkoper onder licentie zijn verkregen, of dat Verkoper toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar om deze content te gebruiken. De Verkoper is verantwoordelijk voor alle schade die derden lijden als gevolg van het feit dat Creatiemarkt door de Verkoper verstrekte content heeft gebruikt voor de publicatie, promotie en verkoop van de producten en de Verkoper vrijwaart Creatiemarkt van enige aanspraken met betrekking tot dergelijke schade.
 • Status van een webshop: Verkoper dient altijd te zorgen voor bezetting van zijn webshop, of deze een afwezigheidsstatus te geven indien er geen bezetting aanwezig is (tijdens vakantie).
 • Gebruik content: Creatiemarkt is gerechtigd om content van Verkoper in te zetten voor marketing- en communicatie activiteiten bedoeld om Creatiemarkt als geheel, de productcategorieën en producten specifiek te promoten.
 • Marketing: Na het openen van je shop is er ook een Creatiemarkt URL aangemaakt. Deze kun je als marketing gebruiken op je eigen website of social media pagina’s. Het is niet toegestaan om verwijzingen in de teksten van Creatiemarkt naar je eigen website of social media pagina’s op te nemen. Creatiemarkt mag deze ten alle tijden verwijderen.
 • Producten: Producten die door Verkoper op Creatiemarkt worden aangeboden zijn handgemaakte, geïndividualiseerde, bewerkte, gerestaureerde, veredelde of op maat gemaakte producten. De enige uitzonderingen zijn producten in de categorie “Vintage”. Bovendien kun je producten aanbieden die jij zelf hebt ontworpen, maar niet zelf produceert. Diensten zijn uitgesloten. Nadat de producten zijn geupload heeft Creatiemarkt het recht om deze te wijzigen, verbeteren en te updaten. Creatiemarkt zal niet de prijs van producten aanpassen, tenzij nadrukkelijk via email dit is gevraagd.
 • Productselectie: Creatiemarkt streeft ernaar het aanbod van producten op het platform zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Creatiemarkt behoudt zich het recht voor om te allen tijde bepaalde producten van Verkoper te weigeren indien zij van mening is dat deze niet bijdragen aan de doelgroep Creatiemarkt.
 • Aanstootgevende, verboden en verdachte producten: Aanstootgevende, verboden en verdachte producten worden niet geaccepteerd. Hieronder zijn onder andere begrepen: beschermde dieren, producten van dieren en planten, cultureel erfgoed, dieren, drugs, eigendom van de overheid, explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen, geneesmiddelen, gestolen waar, levensmiddelen, medische hulpmiddelen, lichaamsdelen en lichaamsstoffen, pornografische en erotische inhoud, software, tabak, valse valuta en postzegels, schietwapens, messen en daaraan gerelateerde objecten. Let op! Deze lijst geeft slechts richtlijnen en is niet uitputtend. Als gebruiker van Creatiemarkt ben je zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod en de (ver)koop van bepaalde producten wettelijk is toegestaan.

  Een overtreding van ons beleid kan leiden tot een of meer van de volgende acties:

  • het product wordt direct verwijderd
  • jouw account kan worden geschorst of (tijdelijk) geblokkeerd
  • Jouw gegevens kunnen worden doorgegeven aan justitie en/of aan een rechthebbende.

 • Productaansprakelijkheid: Verkoper is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de producten die hij aanbiedt. Creatiemarkt kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schadelijke gebeurtenissen die voortvloeien uit gebruik van het product. Verkoper vrijwaart Creatiemarkt ter zake van alle aanspraken van derden in deze.
 • Productvoorraad: Verkoper zorgt ervoor dat zijn aangeboden producten altijd up-to-date zijn en dat alleen die producten worden getoond die op voorraad zijn (Verkoper wordt in zijn verkoopaccount in de gelegenheid gesteld zijn producten te beheren). Alle administratieve kosten die voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van producten, zijn voor rekening van Verkoper.
 • Productinformatie: Verkoper draagt er zorg voor dat de omschrijving van het aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Creatiemarkt het recht om de tekst te wijzigen, verbeteren en te updaten.
 • Productprijs: De Verkoper is vrij in het bepalen van de prijs van zijn product. De Verkoper mag het product echter nergens anders goedkoper aanbieden. De prijs die op Creatiemarkt wordt gebruikt dient altijd de laagste prijs te zijn en is inclusief BTW. Kortingsacties vormen een uitzondering hierop.
 • Verzendkosten: De Verkoper is vrij in het bepalen van de verzendmethode en verzendkosten per product. Indien er meerdere producten tegelijkertijd van dezelfde Verkoper worden afgenomen, wordt voor de totale order alleen het hoogste individuele bedrag aan verzendkosten in rekening gebracht. De overige verzendkosten komen te vervallen.
 • Betaling: Betaling door een koper kan uitsluitend plaatsvinden aan Creatiemarkt, via iDeal. Creatiemarkt betaalt het totaalbedrag (met inhouding van de commissie) aan de Verkoper door. De Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de koper aan hem gedane betalingen te accepteren.
 • Koopovereenkomst: Een koopovereenkomst komt tot stand zodra Creatiemarkt de betaling van koper heeft ontvangen en zowel koper als Verkoper ter bevestiging een e-mail hebben ontvangen waarin de details van de bestelling worden getoond.
 • Afwikkeling bestelling: Verkoper is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de bestelling, dit houdt in o.a. verzending, informatieverlening, vragen beantwoorden en behandeling van klachten omtrent het product (klantenservice). Een koper kan contact opnemen via het via het contactformulier van Creatiemarkt. Indien koper en Verkoper er niet in slagen tot een oplossing te komen bij een klacht, kan koper of Verkoper contact opnemen met Creatiemarkt via het contactformulier.
 • Service: Creatiemarkt hecht veel belang aan een goede en betrouwbare dienstverlening. Tevredenheid van klanten is erg belangrijk. Daarom hanteert Creatiemarkt een bepaalt servicelevel voor Verkopers. Verkopers die zich onvoldoende houden aan deze regels, kunnen worden uitgesloten van een verkoopaccount:
  • streven om binnen 3-5 werkdagen na aankoop de bestelling te verwerken en de aangekochte producten te verzenden naar koper;
  • streven om binnen 1 werkdag vragen van mogelijke kopers te beantwoorden.
 • Verzending: Verkoper zorgt ervoor dat het product met zorg en aandacht wordt verpakt. Het ontvangen van het product moet voor de koper een beleving zijn. Dat is waar wij en jij naar streven om de klant weer met plezier terug te zien.
 • Problemen met de levering: Mocht Verkoper ondanks niet in staat zijn de bestelling uit te voeren, dient hij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de koper om tot een oplossing te komen. Dit is mogelijk via het orderoverzicht in het verkoopaccount. Is het resultaat van dit contact dat de order wordt geannuleerd, dient Verkoper dit te melden aan Creatiemarkt.
 • Herroepingsrecht: De koper heeft het recht een product binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren (“herroepingsrecht”), zonder opgaaf van redenen, op voorwaarde dat het product zich in dezelfde staat bevindt als waarin de koper het ontving en de koper Creatiemarkt binnen de gestelde termijn op de hoogte heeft gesteld.
 • Herroepingsrecht: Creatiemarkt informeert Verkoper direct over de retouraanvraag en handelt de retour financieel verder af. Via zijn verkoopaccount wordt Verkoper op de hoogte gehouden van de status van de retour. Verkoper is verplicht retour gekomen producten te accepteren en dit te melden in het verkoopaccount. Zodra deze melding is gedaan, zorgt Creatiemarkt dat het aankoopbedrag terug wordt betaald aan koper (binnen 20 dagen). Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit betekent dat hij moet kunnen bewijzen dat het product daadwerkelijk is verstuurd. Zijn er problemen met de terugzending, of laat het product lang op zich wachten (langer dan 20 dagen), neem dan contact op met Creatiemarkt via het contactformulier.
 • Kosten in geval van herroeping: Ten hoogste de kosten van terugzending komen voor rekening van koper. Concreet betekent dit dat Creatiemarkt de volgende terugbetalingen aan koper doet:
  • indien de order uit één product bestond, worden ook de verzendkosten teruggestort;
  • indien de order uit meerdere producten bestond, wordt alleen het productbedrag teruggestort.
 • Afwijken van deze retourvoorwaarden: Verkoper kan van deze retourvoorwaarden afwijken ten gunste van koper, mits dit geen impact heeft op het retourproces dat Creatiemarkt hanteert. Een verkoper kan er bijvoorbeeld voor kiezen gebruik te maken van een afhaalpunt waardoor de kosten voor terugzending voor rekening van verkoper komen. Deze informatie dient verkoper uitdrukkelijk te vermelden bij het product, zodat koper hier tijdig kennis van kan nemen.
 • Retouraanvragen later dan 14 dagen: Zodra er een retouraanvraag van koper binnenkomt later dan twee weken na bestelling is het aan Verkoper om deze aanvraag te accepteren of niet. Afhandeling vindt dan buiten Creatiemarkt om plaats en Verkoper kan geen aanspraak maken op de ingehouden commissie.
 • Commissie: Creatiemarkt bemiddelt in de betaling van het product tussen kopers en verkopers. Dit betekent dat Creatiemarkt het bedrag dat de koper betaalt, doorbetaalt aan verkopers, met inhouding van de commissie. Deze is 8% van de verkoopprijs per verkocht product, exclusief BTW en verzendkosten. Dit bedrag wordt maandelijks verrekend met het totale transactiebedrag aan verkochte producten. De hoogte van de commissie wordt van tijd tot tijd opnieuw door Creatiemarkt vastgesteld. Verkoper ontvangt hiervan tijdig bericht.

 • Betaling door Creatiemarkt: Het totaalbedrag na verrekening van de commissie, wordt als volgt uitbetaald:
  • Creatiemarkt betaald alle orders uit die op die datum voldoen aan de volgende voorwaarden:
   • de retourtermijn van de geleverde producten is verstreken
   • de order is geheel geleverd.

   • We rekenen voor de retourperiode 20 dagen vanaf de leveringsdatum (c.q. de laatste leveringsdatum als de order in delen wordt geleverd).
   • Voor dat laatste is het van belang dat de verkoper op de dag van levering de betreffende zending in haar/zijn verkoopaccount registreert (mijn orders > order selecteren > tabblad zendingen > zending samenstellen).
   • Dit geldt ook voor bij een evt. gesplitste zending of nalevering.
   • Verkoper kan altijd de status volgen in zijn verkoopaccount.
 • Omgaan met gegevens koper: Verkoper zal uitsluitend gebruik maken van de NAW-gegevens van koper voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de bestelling. Verkoper zal deze gegevens niet gebruiken om de koper te benaderen om de verkoop buiten Creatiemarkt te laten plaatsvinden en om de koper ongevraagde commerciële informatie te verstrekken. Verkoper zal deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Verkoper stemt ermee in dat zijn NAW-gegevens aan de koper worden verstrekt in het kader van de bestelling.

  Creatiemarkt zal NAW-gegevens van Verkoper verder alleen gebruiken om hem te informeren over Creatiemarkt en om betalingen te kunnen faciliteren. Creatiemarkt stelt geen gegevens beschikbaar aan derden. In het privacy beleid wordt beschreven hoe Creatiemarkt met (persoons)gegevens omgaat.

 • Juistheid van gegevens: Creatiemarkt staat op geen enkele wijze in voor de juistheid van de gegevens die door kopers worden verstrekt.
 • Content op andere sites: Indien Verkoper besluit Creatiemarkt - content op een andere site te willen posten, moet er een link naar Creatiemarkt bijstaan (naar homepage, productpagina of webshop van Verkoper). Het is niet toegestaan om via Creatiemarkt.nl door te linken naar een andere of eigen website.
 • Transactie: De rol van Creatiemarkt is het met elkaar in contact brengen van vraag (kopers) en aanbod (verkopers) en het faciliteren in een relatie tussen de beide partijen. Creatiemarkt is jegens Verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van de koper in nakoming van de algemene voorwaarden.
 • Marketing: Creatiemarkt spant zich op velerlei manieren om kopers naar Creatiemarkt toe te trekken door middel van o.a. social media, bloggen, Facebook, Twitter feeds, tijdschriften, affiliate marketing, Google search campagnes en nieuwsbrieven. Hiervoor maakt Creatiemarkt gebruik van categorieën en individuele producten die volgens Creatiemarkt een goede vertegenwoordiging van Creatiemarkt vormen. Creatiemarkt geeft geen garantie dat producten van Verkoper in deze acties worden meegenomen.
 • Vragen en klachten over de dienstverlening van Creatiemarkt: Voor vragen, advies en/of klachten over de dienstverlening kan Verkoper bij Creatiemarkt terecht via het contactformulier. Wij helpen je graag verder en zullen ernaar streven binnen 24 uur een reactie te geven.
 • Beperking aansprakelijkheid: Behalve in geval van grove schuld of nalatigheid zal de aansprakelijkheid van Creatiemarkt voor directe schade voortvloeiend uit schending van deze verkoopvoorwaarden beperkt blijven tot het bedrag dat Verkoper heeft betaald voor het gebruik van de diensten van Creatiemarkt ten behoeve van de producten. Verkoper vrijwaart Creatiemarkt voor enige aanspraak voortvloeiende uit: de uitvoering van de bestelling (inclusief verzending en aftersales), het aanbod en content van de webshops, juistheid van gegevens en gedragingen/uitspraken van Verkopers en kopers. Partijen (Verkoper en Creatiemarkt) zijn niet aansprakelijk voor gederfd inkomen, gederfde winst, verlies van gegevens en andere indirect of gevolgschade die door de andere partij wordt geleden.
 • Intellectueel eigendom: Verkoper behoudt het eigendom op de producten, alsmede de auteursrechten op de content in de eigen webshop. Creatiemarkt respecteert deze rechten en zal deze content niet gebruiken voor enig ander doel dan het promoten van Verkoper en Creatiemarkt, tenzij dit schriftelijk is toegestaan door Verkoper. Verkoper erkent dat Creatiemarkt rechthebbende is van het merk Creatiemarkt en alle overige onderscheidingsmiddelen van Creatiemarkt alsmede van de vormgeving, software, formats, domeinnamen van de site van Creatiemarkt en dat Verkoper niet gerechtigd is deze te gebruiken, of aan derden toe te staan deze te gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf.
 • Veranderingen aan de website: Creatiemarkt is te allen tijde gerechtigd de website van Creatiemarkt te veranderen.
 • Garanties: Creatiemarkt is nimmer aansprakelijk voor het niet of niet naar behoren functioneren van de website van Creatiemarkt en het verkoopaccount.
 • Toepasselijk recht: Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amersfoort.